Сигнали за нарушения

Сигнали за нарушения по реда на

Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да подавате на:

 

Телефон: 02 9210 225

Електронна поща: [email protected]

На адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Московска“ №3

 

Писмен сигнал се подава чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Формулярът може да бъде изтеглен тук.

Документи
Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН 24-11-2023 12:16:09 Изтеглете файл