Закони

Документи
ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти 15-02-2021 14:15:00 Изтеглете файл
ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси 28-07-2020 13:15:00 Изтеглете файл
ЗАКОН за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт 30-07-2014 11:25:00 Изтеглете файл
ЗАКОН за достъп до обществена информация 30-07-2014 11:21:00 Изтеглете файл
English