Закони

Документи
ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти 05-06-2020 10:30:00 Изтеглете файл
ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси 20-03-2020 13:15:00 Изтеглете файл
ЗАКОН за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт 30-07-2014 11:25:00 Изтеглете файл
ЗАКОН за достъп до обществена информация 30-07-2014 11:21:00 Изтеглете файл
English