Подзаконови нормативни актове

Документи
НАРЕДБА №1 ОТ 01.08.2013г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 21-11-2017 13:45:00 Изтеглете файл
НАРЕДБА за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси 21-10-2014 10:00:00 Изтеглете файл
Наредба № 1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 01-10-2014 15:58:00 Изтеглете файл
НАРЕДБА за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси 30-07-2014 11:30:00 Изтеглете файл
ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СКЛАД СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 30-07-2014 11:30:00 Изтеглете файл