Международно и европейско право

Документи
ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1581 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2018 година 21-01-2019 17:18:27 Изтеглете файл
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1992 г. 03-09-2014 17:03:00 Изтеглете файл
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, 1992 г. 03-09-2014 17:03:00 Изтеглете файл
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2009/119/ЕО 03-09-2014 17:01:00 Изтеглете файл