Антикорупция

Сигнали за корупция и нарушения в
ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” може да подавате

  на телефон:

0800 12 909

 лично на адрес:
гр. София, 1000
ул. Московска №3
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

както и на Интернет страницата на
Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет:

http://anticorruption.government.bg

Документи
Вътрешни правила за дейността на Инспектората на ДА ДРВВЗ 22-02-2023 16:11:23 Изтеглете файл
Антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2023 24-01-2023 16:33:17 Изтеглете файл
Годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план на ДА ДРВВЗ за 2022 24-01-2023 16:31:46 Изтеглете файл
Вътрешни правила за изпълнение на НОРИПДУКИ в ДА ДРВВЗ 20-07-2022 16:10:00 Изтеглете файл
Шестмесечен отчет на антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2022 г. 14-07-2022 13:16:30 Изтеглете файл
Антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2022 27-01-2022 15:01:44 Изтеглете файл
Годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план на ДА ДРВВЗ за 2021 27-01-2022 15:00:40 Изтеглете файл
Шестмесечен отчет на антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2021 г. 15-07-2021 14:52:20 Изтеглете файл
Антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2021 02-02-2021 14:29:29 Изтеглете файл
Годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план на ДА ДРВВЗ за 2020 18-01-2021 14:28:04 Изтеглете файл
Шестмесечен отчет на антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2020 г. 16-07-2020 10:10:44 Изтеглете файл
Антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2020 24-02-2020 16:34:47 Изтеглете файл
Годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план на ДА ДРВВЗ за 2019 24-02-2020 16:33:36 Изтеглете файл
Годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план на ДА ДРВВЗ за 2018 12-03-2019 14:45:33 Изтеглете файл
Антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2019 12-03-2019 12:45:00 Изтеглете файл
English