Антикорупция

Сигнали за корупция и нарушения в
ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” може да подавате

  на телефон:

0800 12 909

 лично на адрес:
гр. София, 1000
ул. Московска №3
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

както и на Интернет страницата на
Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет:

http://anticorruption.government.bg

Документи
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2023 г. 24-01-2023 16:33:17 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2022 г. 24-01-2023 16:31:46 Изтеглете файл
Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДА ДРВВЗ 20-07-2022 16:10:00 Изтеглете файл
Шестмесечен отчет на антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2022 г. 14-07-2022 13:16:30 Изтеглете файл
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2022 г. 27-01-2022 15:01:44 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2021 г. 27-01-2022 15:00:40 Изтеглете файл
Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси 02-12-2021 14:11:23 Изтеглете файл
Шестмесечен отчет на антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2021 г. 15-07-2021 14:52:20 Изтеглете файл
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ЗА 2021 г. 02-02-2021 14:29:29 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2020 г. 18-01-2021 14:28:04 Изтеглете файл
Шестмесечен отчет на антикорупционен план на ДА ДРВВЗ за 2020 г. 16-07-2020 10:10:44 Изтеглете файл
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ЗА 2020 г. 24-02-2020 16:34:47 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2019 г. 24-02-2020 16:33:36 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2018 г. 12-03-2019 14:45:33 Изтеглете файл
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ЗА 2019 г. 12-03-2019 12:45:00 Изтеглете файл
English