П7-ОП-2016 Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на ДА ДРВВЗ

Договори и споразумения

Документи
Техническа спецификация 27-02-2017 10:52:39 Изтеглете файл
Техническо предложение 27-02-2017 10:54:50 Изтеглете файл
Ценово предложение 27-02-2017 10:55:27 Изтеглете файл
Рамково с "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 27-02-2017 10:55:53 Изтеглете файл
Общи условия 27-02-2017 10:59:28 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка към рамково споразумени 27-02-2017 14:55:12 Изтеглете файл
Застрахователна полица 20-04-2017 13:56:49 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка към застрахователна полица-DD30 20-04-2017 15:00:50 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - ДД-27-Комбинирана застрахователна полица "Имущество" 23-04-2018 11:31:23 Изтеглете файл
Комбинирана застрахователна полица имущество ДД 27 23-04-2018 11:32:37 Изтеглете файл
Договор ДД-31 от 05.04.2019г. 12-04-2019 10:53:17 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка-Договор ДД-31 12-04-2019 10:54:42 Изтеглете файл