П13-ОП-2015 Доставка на ваксини и серуми

Документация за участие

Документи
Декларация по чл.47, ал.8 от ЗОП - Приложение № 13 13-08-2015 15:01:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнителя - Приложение № 12 13-08-2015 15:03:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 11 13-08-2015 15:04:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, т. 6 от ЗОП - Приложение № 10 13-08-2015 15:05:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 9 13-08-2015 15:06:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 8 13-08-2015 15:07:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 7 13-08-2015 15:08:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 13-08-2015 15:10:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 13-08-2015 15:11:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 13-08-2015 15:12:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 3 13-08-2015 15:13:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 2 13-08-2015 15:14:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 1 13-08-2015 15:16:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 2015 13-08-2015 15:19:00 Изтеглете файл