П12-ПС-2016 Доставка и обновяване на зрял фасул

Протоколи и доклади на комисията

Документи
Протокол №1 28-09-2016 11:28:00 Изтеглете файл
Протокол № 2 12-10-2016 10:11:00 Изтеглете файл
Протокол № 3 18-10-2016 13:29:00 Изтеглете файл
Протокол № 4 02-11-2016 10:04:00 Изтеглете файл
Обобщен протокол 02-11-2016 10:05:00 Изтеглете файл