П16-ОП-2016 Доставка на едро и обновяване на зеленчукови и месни консерви и сухи супи

Документация за участие

Документи
Образец №10 - Проект на договор 04-11-2016 11:12:00 Изтеглете файл
Образец №9 - Ценово предложение 04-11-2016 11:13:00 Изтеглете файл
Образец №8 - Декларация по чл. 39 04-11-2016 11:14:00 Изтеглете файл
Образец №6 - Декларация - срок на офертата 04-11-2016 11:15:00 Изтеглете файл
Образец №7 - Декларация за конфиденциалност 04-11-2016 11:15:00 Изтеглете файл
Образец №4.1 - Технически характеристики 04-11-2016 11:16:00 Изтеглете файл
Образец №5 - Декларация за съгласие 04-11-2016 11:16:00 Изтеглете файл
Образец №3 - Декларация за липса на обст. по чл.3, т.8 04-11-2016 11:17:00 Изтеглете файл
Образец №4 - Предложение за изпълнение 04-11-2016 11:17:00 Изтеглете файл
Образец №2 - ЕЕДОП 04-11-2016 11:19:00 Изтеглете файл
2. Техническа спецификация 04-11-2016 11:20:00 Изтеглете файл
Образец №1 - Опис на документите 04-11-2016 11:20:00 Изтеглете файл
1. Указания и условия за участие 04-11-2016 11:21:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 04-11-2016 11:22:00 Изтеглете файл