П16-ОП-2016 Доставка на едро и обновяване на зеленчукови и месни консерви и сухи супи

Договор/обявления за възложена поръчка

Документи
Техническо предложение 22-05-2017 14:15:43 Изтеглете файл
Ценово предложение 22-05-2017 14:16:59 Изтеглете файл
Договор № ДД-36 от 18.05.2017г. 22-05-2017 14:18:22 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 22-05-2017 14:19:09 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор 20-05-2020 15:37:26 Изтеглете файл