П17-ПС-2016 Доставка и обновяване на натурална минерална вода

Договори/ Обявления за възложена поръчка

Документи
Обявление 06-02-2017 14:56:54 Изтеглете файл
Ценово предложение 06-02-2017 14:58:45 Изтеглете файл
Техническо предложение 06-02-2017 15:00:13 Изтеглете файл
Техническа спецификация 06-02-2017 15:03:41 Изтеглете файл
Договор ДД-13/ 03.02.2017 г. 06-02-2017 15:05:10 Изтеглете файл
Допълнително споразумение 07-02-2020 17:25:30 Изтеглете файл