П10-ОП-2015 Доставка и обновяване на лекарствени продукти

Документация за участие

Документи
Декларация по чл.47, ал.8 от ЗОП - Приложение № 13 29-06-2015 15:33:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнителя - Приложение № 12 29-06-2015 15:34:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 11 29-06-2015 15:35:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 9 29-06-2015 15:36:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, т. 6 от ЗОП - Приложение № 10 29-06-2015 15:36:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 8 29-06-2015 15:37:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 29-06-2015 15:38:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 7 29-06-2015 15:38:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 29-06-2015 15:39:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 29-06-2015 15:39:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 2 29-06-2015 15:40:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 3 29-06-2015 15:40:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 1 29-06-2015 15:41:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 2015 29-06-2015 15:42:00 Изтеглете файл