П19-ОП-2017 Доставка и обновяване на консерви

Решение за завършване на процедурата

Документи
Решение за определяне на изпълнител 25-01-2018 15:43:43 Изтеглете файл
Решение №447/02.03.2018 г. за изменение на решение №447/25.01.2018 г. за определяне на изпълнител по Договор за обществена поръчка с предмет "Доставка и обновяване на консерви" 02-03-2018 14:31:46 Изтеглете файл