П19-ОП-2017 Доставка и обновяване на консерви

Договор/ Обявление за възложена поръчка

Документи
Обявление за възложена поръчка 02-04-2018 13:00:00 Изтеглете файл
Договор ДД 23 от 28.03.2018г. 02-04-2018 13:15:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 02-04-2018 14:00:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 02-04-2018 15:13:53 Изтеглете файл
Таблица за съответствие 02-04-2018 15:14:23 Изтеглете файл
Ценово предложение 02-04-2018 15:15:22 Изтеглете файл
Обявление за изпълнен договор ДД 23 от 28.03.2018 г. 08-04-2021 16:27:59 Изтеглете файл