СОО-10-2017 Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ

Документация

Документи
Представяне - Приложение №1 03-05-2017 14:15:29 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение №2 03-05-2017 14:15:02 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №3 03-05-2017 14:14:36 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №4 03-05-2017 14:14:13 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение №5 03-05-2017 14:13:49 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение №6 03-05-2017 14:13:26 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение №7 03-05-2017 14:13:03 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение №8 03-05-2017 14:12:42 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение №9 03-05-2017 14:12:16 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №10 03-05-2017 14:11:46 Изтеглете файл
Списък с услугите - Приложение №11 03-05-2017 14:10:18 Изтеглете файл
Справка- декларация за предложения екип - Приложение №12 03-05-2017 14:09:53 Изтеглете файл