СОО-40-2017 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД ДР Бургас

Документация

Документи
1. Представяне на участник - Приложение 1 14-12-2017 10:56:45 Изтеглете файл
2. Техническа спецификация - Приложение 2 14-12-2017 10:56:13 Изтеглете файл
3. Техническо предложение-Приложение 3 14-12-2017 10:55:59 Изтеглете файл
4. Ценово предложение - Приложение 4 14-12-2017 10:55:44 Изтеглете файл
5. Декларация за съгласие с предложения проект- Приложение 5 14-12-2017 10:55:24 Изтеглете файл
6. Декларация за използване на подизпълнител - Приложение 6 14-12-2017 10:55:05 Изтеглете файл
7. Декларация за съгласие за подизпълнител - Приложение 7 14-12-2017 10:54:38 Изтеглете файл
8. Декларация по чл.97 ал.5 - Приложение 8 14-12-2017 10:54:22 Изтеглете файл
9. Декларация по чл.97 ал.6 - Приложение 9 14-12-2017 10:53:49 Изтеглете файл
Договор- проект 14-12-2017 10:53:01 Изтеглете файл