СОО-6-2017 Реконструкция на площадков водопровод на територията на Складова база Българово към ТД ДР гр. Бургас

Документация

Документи
Приложение 1 - Техническа спецификация 10-04-2017 15:56:43 Изтеглете файл
Приложение 1.1 - Количествено-стойностна сметка 10-04-2017 15:56:22 Изтеглете файл
Приложение 1.2 - Проект 10-04-2017 15:55:50 Изтеглете файл
Приложение 2 - МЕТОДИКА 10-04-2017 15:55:37 Изтеглете файл
Приложение 3 - Проект на договор 10-04-2017 15:54:58 Изтеглете файл
Образец 1 - Представяне на участникa 10-04-2017 15:54:09 Изтеглете файл
Образец 2 - Декларация за оглед 10-04-2017 15:53:29 Изтеглете файл
Образец 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 10-04-2017 15:53:06 Изтеглете файл
Образец 4 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 10-04-2017 15:52:41 Изтеглете файл
КСС - Приложение към Ценово предложение 10-04-2017 15:52:13 Изтеглете файл
Образец 5 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 10-04-2017 15:51:48 Изтеглете файл
Образец 6 - Декларация по чл.54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 10-04-2017 15:51:21 Изтеглете файл
Образец 7 - Подизпълнител 10-04-2017 15:50:53 Изтеглете файл
Образец 8 - Декларация за съгласие - подизпълниел 10-04-2017 15:50:20 Изтеглете файл
Образец 9 - Списък на СМР 10-04-2017 15:49:26 Изтеглете файл
Образец 10 - Списък на техническите лица 10-04-2017 15:47:10 Изтеглете файл