СОО-27-2017 Проектиране ремонт на стоманен вертикален резервоар с плоско дъно и плаващ покрив с обем 50 000 м3 за съхранение на дизелово гориво в ПБ Сливен към ТД ДР гр. Бургас

Документация

Документи
Представяне на участника - Образец № 1 28-08-2017 15:42:32 Изтеглете файл
Техническа спецификация 28-08-2017 15:41:03 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 2 28-08-2017 15:39:26 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 28-08-2017 15:38:38 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 - Образец № 4 28-08-2017 15:37:02 Изтеглете файл
Декларация по чл.54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 - Образец № 5 28-08-2017 15:36:29 Изтеглете файл
Подизпълнител - Образец № 6 28-08-2017 15:35:45 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - подизпълниел - Образец № 7 28-08-2017 15:35:00 Изтеглете файл
Списък на услугите - Образец № 8 28-08-2017 15:34:26 Изтеглете файл
Списък на техническите лица - Образец № 9 28-08-2017 15:32:44 Изтеглете файл
Проект на договор 28-08-2017 15:32:05 Изтеглете файл