СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-27-2017 Проектиране ремонт на стоманен вертикален резервоар с плоско дъно и плаващ покрив с обем 50 000 м3 за съхранение на дизелово гориво в ПБ Сливен към ТД ДР гр. Бургас

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка,чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Проектиране ремонт на стоманен вертикален резервоар с плоско дъно и плаващ покрив с обем 50 000 м3 за съхранение на дизелово гориво в ПБ Сливен към ТД ДР гр. Бургас“