ПОЛ-35-2017 Изграждане на периметрова сигнално-охранителна система за обект ПБ Поликраище

Документация

Документи
Приложение №1-Техническа спицификация по Образец №1 18-10-2017 15:44:14 Изтеглете файл
Техническо предложение-Образец № 2 18-10-2017 15:43:54 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 18-10-2017 15:43:32 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 4 18-10-2017 15:42:19 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 5 18-10-2017 15:41:52 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 6 18-10-2017 15:41:18 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 7 18-10-2017 15:40:53 Изтеглете файл