СОО-29-2017 Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД ДР гр. Плевен за срок от една година

Документация

Документи
Представяне на участник - Приложение № 1 13-09-2017 11:39:31 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 13-09-2017 11:39:07 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 13-09-2017 11:38:27 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 13-09-2017 11:37:54 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 13-09-2017 11:37:24 Изтеглете файл
Споразумение 13-09-2017 11:36:55 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.5 - Приложение № 6 13-09-2017 11:36:38 Изтеглете файл
Декларация за използване подизпълнител - Приложение № 7 13-09-2017 11:35:51 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.6 - Приложение № 8 13-09-2017 11:34:57 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на подизпълнител - Приложение № 9 13-09-2017 11:34:00 Изтеглете файл
Методика за оценяване - Приложение № 10 13-09-2017 11:33:29 Изтеглете файл