СОО-18-2017 Извършване на транспортна услуга за превоз на товари за нуждите на ТД ДР В. Търново за срок от 1 (една) година

Документация

Документи
Образец № 1 Представяне 16-06-2017 14:47:04 Изтеглете файл
Техническа спецификация 16-06-2017 14:46:32 Изтеглете файл
Образец № 3 Техническо предложение 16-06-2017 14:44:56 Изтеглете файл
Образец № 4 Ценово предложение 16-06-2017 14:42:19 Изтеглете файл
Образец № 5 Декларация по член 54 16-06-2017 14:41:40 Изтеглете файл
Образец № 6 Декларация по член 54 16-06-2017 14:40:05 Изтеглете файл
Образец № 7 Декларация за (не )използването на подизпълнители 16-06-2017 14:39:34 Изтеглете файл
Образец № 8 Декларация за съгласие от подизпълнител 16-06-2017 14:38:58 Изтеглете файл
Образец № 9 Проект на Договор 16-06-2017 14:37:21 Изтеглете файл
Образец № 10 Споразумение ЗЗБУТ 16-06-2017 14:36:30 Изтеглете файл