СОО-2-2017 Демонтаж на дървена дограма, изработка, доставка, монтаж и измазване (обръщане) на PVC дограма - ЦТБ Соколово

Договори и споразумения

Документи
Договор дограма по обособена позиция №1 25-04-2017 14:24:24 Изтеглете файл
Договор дограма по обособена позиция № 2 25-04-2017 14:23:17 Изтеглете файл
Споразумение по ЗЗБУТ към Договора №1 25-04-2017 14:22:40 Изтеглете файл
Споразумение по ЗЗБУТ към Договора №2 25-04-2017 14:22:04 Изтеглете файл
Техническа спецификация 25-04-2017 14:21:24 Изтеглете файл
Техническо предложение 25-04-2017 14:20:58 Изтеглете файл
Ценово предложение 25-04-2017 14:18:05 Изтеглете файл