СОО-16-2017 Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД Държавен резерв гр.Плевен

Документация

Документи
Представяне на участник 13-06-2017 10:35:23 Изтеглете файл
Техническа спецификация 13-06-2017 10:34:42 Изтеглете файл
Техническо предложение 13-06-2017 10:33:02 Изтеглете файл
Ценово предложение 13-06-2017 10:31:12 Изтеглете файл
Проект на договор 13-06-2017 10:30:30 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.5 - Приложение № 6 13-06-2017 10:29:37 Изтеглете файл
Декларация за използване подизпълнител - Приложение № 7 13-06-2017 10:28:49 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.6 - Приложение № 8 13-06-2017 10:27:04 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на подизпълнител - Приложение № 9 13-06-2017 10:26:08 Изтеглете файл
Споразумение по ЗБУТ към договор - Приложение № 10 13-06-2017 10:11:08 Изтеглете файл