СОО-14-2017 Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД ДР В.Търново за срок от 1 г

Документация

Документи
Представяне - Приложение № 1 09-06-2017 13:33:36 Изтеглете файл
Техническа спецификация ПИС - Приложение № 2 09-06-2017 13:33:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 09-06-2017 13:32:31 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 09-06-2017 13:32:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54 - Приложение № 5 09-06-2017 13:31:18 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54 - Приложение № 6 09-06-2017 13:26:34 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение № 7 09-06-2017 13:25:59 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 8 09-06-2017 13:25:21 Изтеглете файл
Проект договор - Приложение № 9 09-06-2017 13:24:35 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ - Приложение №10 09-06-2017 13:23:52 Изтеглете файл
Методика за оценка - Приложение № 11 09-06-2017 13:23:13 Изтеглете файл