СОО-36-2017 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ДА ДРВВЗ – Централно управление и ТД ДР София

Документация

Документи
Представяне Приложение № 1 25-10-2017 14:13:58 Изтеглете файл
Техническа спецификация Приложение № 2 25-10-2017 14:13:14 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение № 3 25-10-2017 14:12:40 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение № 4 25-10-2017 14:12:11 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение № 5 25-10-2017 14:11:40 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение № 6 25-10-2017 14:11:11 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение № 7 25-10-2017 14:10:41 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение № 8 25-10-2017 14:09:59 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 9 25-10-2017 14:04:05 Изтеглете файл