СОО-20-2016 Услуга за извършване, обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи ТД ДР Варна

Документация

Документи
Ценово предложение - Образец №4 20-12-2016 10:00:58 Изтеглете файл
Декларация чл.54 ал.1 т.3-4-5 - Образец №11 20-12-2016 10:00:50 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец №3 20-12-2016 10:00:50 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители - Образец №10 20-12-2016 10:00:32 Изтеглете файл
Представяне - Образец №2 20-12-2016 10:00:28 Изтеглете файл
Техническа спецификация 20-12-2016 10:00:28 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 8 20-12-2016 10:00:25 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители - Образец №9 20-12-2016 10:00:20 Изтеглете файл
Декларация чл. 54 ал. 1 т._1-2-7 - Образец №12 20-12-2016 10:00:20 Изтеглете файл
Документация за участие - Образец №1 20-12-2016 10:00:13 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец №6 20-12-2016 10:00:10 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ - Образец №7 20-12-2016 10:00:08 Изтеглете файл