СОО-9-2016 Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и индустриални стоки - ТД ДР Варна

Съобщения

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и на индустриални стоки за нуждите на Териториална дирекция "Държавен резерв" – Варна за срок от 1 (една) година.“

Документи
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 17-10-2016 10:40:00 Изтеглете файл