СОО-1-2016 Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДА ДРВВЗ

Документация

Документи
Съдържание на документация 04-07-2016 14:52:00 Изтеглете файл
Представяне на участник 04-07-2016 14:50:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 04-07-2016 14:50:00 Изтеглете файл
Методика на оценка 04-07-2016 14:49:00 Изтеглете файл
Проект на договор 04-07-2016 14:49:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 04-07-2016 14:49:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 04-07-2016 14:48:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 5 04-07-2016 14:47:00 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители 04-07-2016 14:46:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители 04-07-2016 14:46:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 6 04-07-2016 14:46:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с договора 04-07-2016 14:45:00 Изтеглете файл