ПП13-2016 Услуги по почистване на резервоари, находящи се на територията на териториална дирекция Държавен резерв – гр. Бургас

Документация за участие

Документи
Документация - съдържание 29-02-2016 15:03:00 Изтеглете файл
Условия за чистене на резервоари 29-02-2016 15:03:00 Изтеглете файл
Оферта 29-02-2016 15:02:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 29-02-2016 15:02:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 29-02-2016 15:01:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 29-02-2016 15:01:00 Изтеглете файл
Проект на договор 29-02-2016 15:00:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47,_ал.5 29-02-2016 14:59:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 29-02-2016 14:58:00 Изтеглете файл
Декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 29-02-2016 14:43:00 Изтеглете файл