ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП13-2016 Услуги по почистване на резервоари, находящи се на територията на териториална дирекция Държавен резерв – гр. Бургас

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 101a., ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване на резервоари, находящи се на територията на териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. Бургас”