ПП11-2016 Услуга за преустройство на товарни асансьори намиращи се в складови бази към ТД ДР В. Търново

Документация за участие

Документи
Декларация за съгласие 26-02-2016 15:34:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ 26-02-2016 15:34:00 Изтеглете файл
Проект на договор 26-02-2016 15:33:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 5 26-02-2016 15:32:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 26-02-2016 15:31:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност 26-02-2016 15:30:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 26-02-2016 15:28:00 Изтеглете файл
Оферта 26-02-2016 15:02:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 26-02-2016 15:02:00 Изтеглете файл
Административни сведения 26-02-2016 15:00:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 26-02-2016 15:00:00 Изтеглете файл
Документация за участие 26-02-2016 14:56:00 Изтеглете файл