ПП33-2016 Строително-монтажни дейности за отстраняване и полагане на износоустойчива или полирана бетонна настилка в ТД В. Търново

Документация за участие

Документи
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 05-04-2016 14:42:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 05-04-2016 14:41:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение № 2 05-04-2016 14:40:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 05-04-2016 14:39:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 05-04-2016 14:38:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 05-04-2016 14:37:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 6 05-04-2016 14:36:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 - Приложение № 7 05-04-2016 14:35:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 8 05-04-2016 14:34:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 9 05-04-2016 14:33:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение ЗЗБУТ - Приложение № 10 05-04-2016 14:32:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 11 05-04-2016 14:31:00 Изтеглете файл
Декларация за извършен оглед - Приложение № 12 05-04-2016 14:30:00 Изтеглете файл