ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП33-2016 Строително-монтажни дейности за отстраняване и полагане на износоустойчива или полирана бетонна настилка в ТД В. Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ДР гр. Велико Търново, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни дейности за отстраняване и полагане на износоустойчива или полирана бетонна настилка”