ПП4-2016 Доставка на компютърна техника и офис машини

Документация за участие

Документи
Документация - съдържание 17-02-2016 11:56:00 Изтеглете файл
Условия 17-02-2016 11:56:00 Изтеглете файл
Оферта 17-02-2016 11:55:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 17-02-2016 11:55:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 17-02-2016 11:55:00 Изтеглете файл
Проект на договор 17-02-2016 11:54:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 7 17-02-2016 11:53:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 6 17-02-2016 11:53:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 17-02-2016 11:52:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители - Приложение № 9 17-02-2016 11:51:00 Изтеглете файл