ПП24-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД ДР – гр. Плевен

Документация за участие

Документи
Съдържание - Приложение 1 23-03-2016 16:10:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 2 23-03-2016 16:09:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 3 23-03-2016 16:08:00 Изтеглете файл
Декларация_чл.47,_ал.5.ЗОП - Приложение 4 23-03-2016 16:07:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение 5 23-03-2016 16:06:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 6 23-03-2016 16:06:00 Изтеглете файл
Декларация чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 7 23-03-2016 16:05:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проект на договор - Приложение 8 23-03-2016 16:04:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 23-03-2016 16:03:00 Изтеглете файл