ПП8-2016 Полагане на подова настилка и облицовка с теракотни плочки, боядисване с латекс - ЦТБ с. Соколово

Документация за участие

Документи
1.Техническа спецификация - Приложение 1 23-02-2016 15:38:00 Изтеглете файл
2. Методика за оценка на офертите - Приложение 2 23-02-2016 15:37:00 Изтеглете файл
3.Представяне на участника - Приложение 3 23-02-2016 15:36:00 Изтеглете файл
4.Техническо предложение - Приложение 4 23-02-2016 15:36:00 Изтеглете файл
5. Ценово предложение - Приложение 5 23-02-2016 15:35:00 Изтеглете файл
6. Декларация съгласие с клаузите на договора - Приложение 6 23-02-2016 15:34:00 Изтеглете файл
7. Декларация застраховка проф. отговорност - Приложение 7 23-02-2016 15:33:00 Изтеглете файл
8. Декларация вложени материали - Приложение 8 23-02-2016 15:32:00 Изтеглете файл
9. Проект на договор 23-02-2016 15:32:00 Изтеглете файл
9-1. Проект споразумение ЗЗБУТ - Приложение 9-1 23-02-2016 15:31:00 Изтеглете файл
10. Декларация по чл. 56 - Приложение 10 23-02-2016 15:28:00 Изтеглете файл
11. Декларация от подизпълнител - Приложение 11 23-02-2016 15:27:00 Изтеглете файл
12. АКТ обр. 19 - Приложение 12 23-02-2016 15:16:00 Изтеглете файл