ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП8-2016 Полагане на подова настилка и облицовка с теракотни плочки, боядисване с латекс - ЦТБ с. Соколово

ДА ДРВВЗ чрез Централна техническа база с. Соколово, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Полагане на подова настилка от теракотни плочки, облицовка с теракотни плочки по первази и двукратно боядисване на стени и тавани с цветен латекс в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово".