ПП32-2016 Контрол и ремонт на мълниезащитни и защитни заземителни уредби, изпитване на диелектрични средства за защита, обучение - складови бази към ТД ДР В.Търново

Документация за участие

Документи
Документация за участие 05-04-2016 14:25:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Приложение 1 05-04-2016 14:24:00 Изтеглете файл
Административни сведения Приложение 2 05-04-2016 14:23:00 Изтеглете файл
Оферта Приложение 3 05-04-2016 14:22:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение 4 05-04-2016 14:21:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 5 05-04-2016 14:20:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност- Приложение 6 05-04-2016 14:19:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Приложение 7 05-04-2016 14:18:00 Изтеглете файл
Декларация по 47,ал. 5 от ЗОП Приложение 8 05-04-2016 14:17:00 Изтеглете файл
Проект Договор Приложение 9 05-04-2016 14:16:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ Приложение 10 05-04-2016 14:15:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение 11 05-04-2016 14:14:00 Изтеглете файл