ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП32-2016 Контрол и ремонт на мълниезащитни и защитни заземителни уредби, изпитване на диелектрични средства за защита, обучение - складови бази към ТД ДР В.Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Велико Търново, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Контрол и ремонт на мълниезащитни и защитни заземителни уредби, изпитване на диелектрични средства за защита, обучение по електро-безопасност и издаване на сертификати  в складови бази към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново”