ПП2-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили - гр.Враца

Документация за участие

Документи
Ценово предложение за ремонт на автомобили 10-02-2016 14:54:00 Изтеглете файл
Техническо предложение ремонт автомобили 10-02-2016 14:53:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 10-02-2016 14:52:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение № 3 10-02-2016 14:51:00 Изтеглете файл
Проект на договор за ремонт на автомобили 10-02-2016 14:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 6 10-02-2016 14:50:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП - Приложение № 5 10-02-2016 14:49:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение № 4 10-02-2016 14:48:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 7 10-02-2016 14:47:00 Изтеглете файл