ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП2-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили - гр.Враца

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД „ДР” гр. Враца, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на  ТД”Държавен резерв” гр.Враца, за срок до 31.12.2016 г.”.