ПП31-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД ДР гр. Бургас

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 05-04-2016 13:18:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 05-04-2016 13:18:00 Изтеглете файл
Представяне 05-04-2016 13:17:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 05-04-2016 13:17:00 Изтеглете файл
Договор за техническо обслужване на автомобили 05-04-2016 13:16:00 Изтеглете файл
Методика за оценка 05-04-2016 13:15:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ 05-04-2016 13:15:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП 05-04-2016 13:13:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП 05-04-2016 13:12:00 Изтеглете файл
Декларация за приемане условията на договора 05-04-2016 13:11:00 Изтеглете файл
Декларация подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 он ЗОП 05-04-2016 13:10:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност 05-04-2016 13:09:00 Изтеглете файл