ПП19-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на ЦТБ Соколово”

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация Приложение №1 09-03-2016 11:19:00 Изтеглете файл
Представяне на участника Приложение №2 09-03-2016 11:18:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение №3 09-03-2016 11:17:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение №4 09-03-2016 11:16:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие с клаузите на проекта на договор Приложение №5 09-03-2016 11:15:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители №6 09-03-2016 11:14:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител № 7 09-03-2016 11:13:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение №8 09-03-2016 11:12:00 Изтеглете файл