ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП19-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на ЦТБ Соколово”

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ЦТБ „Соколово“, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово”