ПП7-2016-Извършване на техническо обслужване, профилактика и презареждане на пожарогасители, находящи се в ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, складова база Българово и петролна база Сливен към ТД ДР гр. Бургас

Документация за участие

Документи
Представяне 22-02-2016 17:21:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 22-02-2016 17:21:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 22-02-2016 17:20:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47, ал.1 от ЗОП 22-02-2016 17:19:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП 22-02-2016 17:18:00 Изтеглете файл
Декларация за приемане на условията по договора 22-02-2016 17:16:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност 22-02-2016 17:15:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители чл. 56 от ЗОП 22-02-2016 17:13:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 22-02-2016 17:12:00 Изтеглете файл
Указание за подготовка на офертата 22-02-2016 17:11:00 Изтеглете файл
Договор за зареждане на пожарогасители 22-02-2016 17:10:00 Изтеглете файл
Споразумение по ЗБУТ 22-02-2016 17:08:00 Изтеглете файл