ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП7-2016-Извършване на техническо обслужване, профилактика и презареждане на пожарогасители, находящи се в ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, складова база Българово и петролна база Сливен към ТД ДР гр. Бургас

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. Бургас, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извършване на техническо обслужване, профилактика и презареждане на пожарогасители,  находящи се в ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, складова база Българово и петролна база Сливен към ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас“.