ПП38-2016 Извършване на текущ ремонт в ЦУ ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Документация - съдържание 14-04-2016 16:54:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение 1 14-04-2016 16:53:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 2 14-04-2016 16:50:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение 4 14-04-2016 16:49:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 5 14-04-2016 16:48:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 6 14-04-2016 16:47:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение 7 14-04-2016 16:46:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 8 14-04-2016 16:45:00 Изтеглете файл
Съгласие за подизпълнител Приложение 9 14-04-2016 16:44:00 Изтеглете файл
Декларация за участие на подизп - Приложение 10 14-04-2016 16:43:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение 11 14-04-2016 16:42:00 Изтеглете файл
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - Приложение 12 14-04-2016 16:40:00 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Приложение 13 14-04-2016 16:39:00 Изтеглете файл
Декларация за материали - Приложение 14 14-04-2016 16:38:00 Изтеглете файл