ПП38-2016 Извършване на текущ ремонт в ЦУ ДРВВЗ

Друга информация

Документи
Съобщение за прекратяване на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Извършване на текущ ремонт – освежаване и ремонт на помещения в сградата на Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 14-06-2016 14:55:00 Изтеглете файл