ПП35-2016 Извършване на текущ ремонт на двускатен покрив на сграда, находяща се в складова база „Широка Поляна“ при ТД ДР – Пловдив

Договори и споразумения

Документи
Договор СМР-1 П Строй 14-05-2016 11:36:00 Изтеглете файл
Споразумение към Дговор СМР-1 П Строй 14-05-2016 11:35:00 Изтеглете файл
Техническо предложение П Строй 14-05-2016 11:34:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация П Строй 14-05-2016 11:31:00 Изтеглете файл
Ценово предложение П Строй 14-05-2016 11:25:00 Изтеглете файл
Договор СМР-2 Тодис 14-05-2016 11:23:00 Изтеглете файл
Споразумение към Договор СМР-2 Тодис 14-05-2016 11:21:00 Изтеглете файл
Техн предложение Тодис 14-05-2016 11:20:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация ремонт и боя покрив-Тодис 14-05-2016 11:19:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Тодис 14-05-2016 11:18:00 Изтеглете файл